Gedragscode en werkwijze invullen beoordelingen op Ooglasertrefpunt.nl

Inleiding:
Wij willen dat zowel consumenten als klinieken kunnen vertrouwen op de beoordelingen. Daarom hanteren we een gedragscode waaraan alle beoordelingen moeten voldoen voordat ze gepubliceerd worden.

Wij hanteren de volgende regels:

 • Geef altijd een toelichting op de cijfers en schrijf alleen over uw eigen ervaringen
 • De redactie heeft het recht om beoordelingen te verwijderen die niet binnen een periode van 30 dagen na insturen geactiveerd zijn door de beoordelaar
 • Uw beoordeling wordt pas geplaatst als de redactie deze getoetst heeft aan de gedragscode en akkoord bevonden
 • We plaatsen alleen beoordelingen van personen die een volledig traject van vooronderzoek(en), behandeling(en) en nazorg hebben doorlopen. 
 • Ingezonden beoordelingen zonder volledig ingevulde persoonsgegevens waaronder uw volledige voor- en achternaam, woonplaats, actief en werkend e-mailadres en telefoonnummer kan de redactie afkeuren en dus niet plaatsen.
 • Indien we uw beoordeling plaatsen, doen we dit anoniem. Uw voor- en achternaam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer worden niet online gezet op Ooglasertrefpunt.nl.
 • Voor klinieken waar we momenteel geen actieve samenwerking mee hebben, wordt de inhoud en tekst van uw beoordeling niet online getoond maar worden de scores van uw beoordeling  wel meegeteld in de totaalscore van die kliniek en getoond.
 • Nadat we uw beoordeling online geplaatst hebben sturen we uw voor- en achternaam en uw woonplaats door naar de kliniek zodat zij kunnen controleren of de beoordeling is ingevuld door een van haar cliënten. Indien de kliniek u niet herkent als cliënt kunnen zij Ooglasertrefpunt verzoeken om uw beoordeling weer offline te halen.  Nadat we dit gedaan hebben nemen we contact met u op. Voordat we uw beoordeling weer online kunnen zetten dient u schriftelijk aan ons aan te tonen dat u behandeld bent bij de kliniek, bijvoorbeeld door een kopie van de factuur van uw behandeling naar de redactie van Ooglasertrefpunt te sturen. U kunt contact met ons opnemen via onze contactpagina  
  Na verificatie en beoordeling van uw documenten verwijderen we deze.
 • Vul de vragen zo eerlijk en zorgvuldig mogelijk in, zeker als u een negatieve ervaring heeft gehad
 • Medewerk(st)ers van adverterende klinieken mogen geen reviews over de eigen kliniek schrijven, ook al is de betreffende medewerk(st)er daar zelf behandeld.
 • Medewerk(st)ers van klinieken mogen andere klinieken niet beoordelen. 
 • Voor beoordelingen waarbij de behandeldatum meer dan 2 jaren geleden is vanaf het moment van plaatsen, wijzigen we de plaatsingsdatum in de behandeldatum zodat uw beoordeling in de lijst geplaatst wordt tussen anderen beoordelingen met een behandeldatum van die periode. Dit doen we zodat beoordelingen met een recente behandeldatum altijd vóór/boven beoordelingen getoond worden met een behandeldatum die verder in het verleden ligt.
 • Bij ervaringen/behandelingen die ouder zijn dan vier jaren vanaf het moment dat wij deze ontvangen beslist de redactie of deze nog geplaatst worden of blijven.
 • Beoordelingen met onfatsoenlijk taalgebruik, discriminerende teksten, beledigingen, bedreigingen of geschreven in onduidelijke zinnen of zeer slecht nederlands keuren we af en plaatsen we niet
 • Beoordelingen met beschuldigingen of vermoedens die niet of moeilijk te bewijzen zijn plaatsen we niet
 • Beoordelingen die zijn ingezonden via een mailadres met beperkte geldigheidsduur plaatsen we niet. We willen indien nodig contact met u kunnen opnemen
 • Beoordelingen die volgens de redactie van Ooglasertrefpunt een negatieve strekking hebben plaatsen we niet zonder goede beargumentering, feiten, toelichting of begeleidende tekst
 • Na inzending van uw beoordeling ontvangt u een activatiemail. U dient op de link in de mail te klikken om te bevestigen dat uw emailadres geldig en actief is. Alleen beoordelingen met een correct, werkend e-mailadres en uitgevoerde activatie door de beoordelaar worden geplaatst
 • Beoordelingen met vragen over of aan een kliniek plaatsen we niet. 
 • U mag meerdere beoordelingen invullen voor een kliniek maar alleen de meest recente plaatsen we online. Vult u een 2e, 3e etc in dan wordt uw oudere beoordeling verwijderd na het online zetten van de meest recente.
 • De redactie van Healthy Advertising heeft ten allen tijde het recht om uw beoordeling af te keuren, niet te plaatsen of (achteraf) te verwijderen indien we bijvoorbeeld twijfelen aan de authenticiteit, de objectiviteit, de intenties van de beoordelaar of wanneer de beoordeling niet (langer) voldoet aan de gedragscode
 • We plaatsen alleen beoordelingen waarvan de beoordelaar middels score en eventueel begeleidende tekst duidelijk maakt dat hij/zij bewust is omgegaan met de beoordeling en deze objectief heeft ingevuld. Beoordelingen met lage scores en zonder duidelijke uitgebreide toelichting kunnen afgekeurd worden. De redactie van Ooglasertrefpunt beslist of een beoordeling wordt afgekeurd of niet. Discussies over wel of geen plaatsing voeren we niet.
 • De redactie heeft altijd het recht om teksten in uw beoordeling te herschrijven of aan te passen omwille van de leesbaarheid.
 • Een kliniek heeft altijd het recht op weerwoord in reactie op uw beoordeling. Dit weerwoord plaatsen we onder de tekst van uw beoordeling . Voor het weerwoord van klinieken geldt dezelfde gedragscode als voor consumenten