Gedragscode en werkwijze invullen beoordelingen op Ooglasertrefpunt.nl

Inleiding:
Wij willen dat zowel consumenten als klinieken kunnen vertrouwen op de beoordelingen. Daarom hanteren we een gedragscode waaraan alle beoordelingen moeten voldoen voordat ze gepubliceerd worden.

Wij hanteren de volgende regels:

 • Geef altijd een toelichting op de cijfers en schrijf alleen over uw eigen ervaringen
 • Uw beoordeling plaatsen we anoniem. Uw naam en mailadres worden niet online gezet. 
 • Vul de vragen zo eerlijk en zorgvuldig mogelijk in, zeker als u een negatieve ervaring heeft gehad
 • Uw beoordeling wordt pas geplaatst als de redactie deze getoetst heeft aan de gedragscode en akkoord bevonden
 • Medewerkers mogen geen reviews over de eigen praktijk schrijven
 • Concurrenten mogen geen beoordeling over andere klinieken geven
 • Uw ervaring moet bij voorkeur recent zijn
 • Beoordelingen met onfatsoenlijk taalgebruik, discriminerende teksten, beledigingen, bedreigingen of geschreven in onduidelijke zinnen of zeer slecht nederlands keuren we af en plaatsen we niet
 • Beoordelingen met beschuldigingen of vermoedens die niet of moeilijk te bewijzen zijn plaatsen we niet
 • Beoordelingen die zijn ingezonden via een mailadres met beperkte geldigheidsduur plaatsen we niet. We willen indien nodig contact met u kunnen opnemen
 • Negatieve beoordelingen zonder goede beargumentering of toelichting met feiten plaatsen we niet
 • Na inzending van uw beoordeling ontvangt u een activatiemail. U dient op de link in de mail te klikken om te bevestigen dat uw emailadres geldig en actief is. Alleen beoordelingen met een correct, werkend e-mailadres en uitgevoerde activatie door de beoordelaar worden geplaatst
 • Beoordelingen met vragen of klachten over een kliniek plaatsen we niet
 • U mag meerdere beoordelingen invullen voor een kliniek maar alleen de meest recente plaatsen we online
 • De redactie van Healthy Advertising heeft ten allen tijde het recht voor om uw beoordeling af te keuren, niet te plaatsen of (achteraf) te verwijderen indien we bijvoorbeeld twijfelen aan de authenticiteit, de objectiviteit, de intenties van de beoordelaar, de beoordeling niet (langer) voldoet aan de gedragscode, de beoordeling anderszins extreem afwijkt van het reguliere bijv. de lengte van de beoordeling of de normering zowel positief als negatief.
 • We plaatsen alleen beoordelingen waarvan de beoordelaar middels score en begeleidende tekst duidelijk maakt dat hij/zij bewust is omgegaan met de beoordeling en deze objectief heeft ingevuld. Beoordelingen met extreem afwijkende scores, zowel positief als negatief, en zonder duidelijke uitgebreide toelichting kunnen afgekeurd worden. 
 • De redactie heeft altijd het recht om teksten in uw beoordeling te herschrijven of aan te passen omwille van de leesbaarheid.
 • Een kliniek heeft bij een negatieve beoordeling altijd het recht op weerwoord. Dit plaatsen we bij uw beoordeling. Voor het weerwoord van klinieken geldt dezelfde gedragscode als voor consumenten
 • Als een kliniek zich niet herkent in een ontvangen negatieve beoordeling en ons daarom verzoekt kan het zijn dat we u benaderen met het verzoek contact op te nemen met de betreffende kliniek. Wij geven uw gegevens niet aan de kliniek. Het initiatief om contact op te nemen ligt geheel bij u. De redactie bemiddelt verder niet bij geschillen. 
  Om de kliniek te beschermen tegen een eventuele negatieve nepbeoordeling halen we uw beoordeling offline totdat we van u een schriftelijk bewijs hebben ontvangen dat u daadwerkelijk behandeld bent bij de  kliniek en uw bewijs na onze controle akkoord bevonden wordt. In dat geval plaatsen we uw beoordeling – mits deze voldoet aan de gedragscode - weer online.