Een mijlpaal in de ooglaserchirurgie

30/10/2019

Het laseren van de ogen wordt reeds 35 jaar uitgevoerd en heeft zeker in de laatste 25 jaar een enorme vlucht genomen. We schatten dat er wereldwijd in de loop der jaren ongeveer 100 miljoen behandelingen zijn uitgevoerd. De eerste ingrepen waren gebaseerd op Excimer chirurgie zonder flap, met name de PRK techniek. Dit is de eerste succesvolle ooglaserbehandeling die werd uitgevoerd en deze techniek wordt nog steeds toegepast. Vervolgens werd dezelfde laser gebruikt maar dan met een flap die eerst gecreëerd werd op het oogoppervlak. Dit noemt men de LASEK techniek. Deze techniek wordt reeds 25 jaar toegepast en wordt op dit moment in zijn meest geavanceerde vorm uitgevoerd door middel van twee lasers: één laser voor het creëren van de flap, één laser voor het uitvoeren van de correctie.

RELEX SMILE BEHANDELING

De nieuwste techniek in ooglaseren heeft op korte termijn een grote verandering teweeg gebracht in de wereld van de ooglaserchirurgie. ReLEx smile is vrij snel zeer succesvol gebleken en we zien in de praktijk dat klinieken die over alle technieken beschikken, grotendeels overstappen naar de ReLEx smile behandeling en minder LASIK en PRK uitvoeren. ReLEx smile heeft dan ook een aantal voordelen ten opzichte van de oudere technieken die gebaseerd zijn op de Excimer laser zoals PRK en LASIK. De techniek is veiliger voor het oogoppervlak, geeft minder problemen met droge ogen achteraf en het brengt het oog qua sterkte dichter bij nul zodat er bijna geen herbehandelingen nodig zijn.

10 JAAR FOLLOW-UP

De technologie waarmee ReLEx smile wordt uitgevoerd bestaat reeds 10 jaar en de eerste groepen patiënten bij wie deze techniek werd toegepast zijn bijna 10 jaar in follow-up. We kunnen dus de lange termijn effecten van ReLEx smile vergelijken met de oudere technieken. Wat onze resultaten tonen is het volgende: De stabiliteit van de sterkte en het resultaat van de behandeling na ReLEx smile is minstens even goed als de technieken die op Excimer laser gebaseerd zijn. Dit betekent dat het effect van de behandeling blijvend is en mogelijk zelfs stabieler dan PRK en LASIK. Dat is ook logisch omdat er een kleiner deel van het hoornvlies gemanipuleerd wordt en omdat het voorste, meest stevige deel van het hoornvlies niet veranderd wordt. Dit is de reden waarom het effect van de behandeling zeer stabiel is op lange termijn.

TWEE MILJOEN

Omdat het aantal ReLEx smile behandelingen wereldwijd significant toeneemt hebben we ondertussen de 2 miljoen behandelingen bereikt. De resultaten van deze behandelingen worden nauwkeurig bijgehouden en geëvalueerd. Uiteraard is dit getal nog relatief klein ten opzichte van het aantal Excimer laserbehandelingen die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Echter, statistisch gezien, kunnen wij toch al een zeer goed beeld krijgen van de verhouding tussen ReLEx smile, PRK en Femto-LASIK wat de resultaten van de behandelingen betreft. Deze analyses tonen aan dat ReLEx smile betere resultaten geeft. ReLEx smile brengt het oog dichter bij nul zodat de kans op een tweede behandeling, om het resultaat van de eerste behandeling te verbeteren, zeer klein is. In onze kliniek is dit herbehandelpercentage minder dan 1%. Dit is een duidelijk verschil met PRK en LASEK waarbij het herbehandelpercentage tussen de 3 en de 5% ligt.

Ooglaserchirurgie is een fascinerende wereld die constant in beweging is. Met name de nieuwste ontwikkelingen op basis van Femtosecond lasertechnologie, ReLEx smile genoemd, hebben een grote verandering teweeggebracht in de manier waarop chirurgen nadenken over de correctie van het oog. De toekomst brengt ongetwijfeld een verdere groei van de mogelijkheden van de ReLEx smile technologie met zich mee. De oogsterktes die we op dit moment nog niet met ReLEx smile kunnen behandelen zullen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk mogelijk worden en wel op relatief korte termijn. Hiervoor wordt volop onderzoek uitgevoerd. PRK en LASIK zullen nooit verdwijnen maar hun aandeel in de ooglaserchirurgie zal verder krimpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier of via +32 16 585958.

Ga naar betreffende kliniek:

Medifocus, Oud-Heverlee