Ooglasertrefpunt stopt per 31 december 2022. Ooglasertrefpunt is na mijn eigen mislukte Lasik behandeling in 2001 ontstaan uit een ideologische gedachte om andere consumenten een betrouwbaar platform te geven waar ze eerlijke informatie kunnen vinden over ooglaseren. Na 18 jaren komt er binnenkort een einde aan mijn levenswerk. Ik wil graag alle patiënten ontzettend bedanken voor het insturen van duizenden verhalen, reviews en berichten en alle klanten voor de goede samenwerking en uw jarenlange vertrouwen in mij en Ooglasertrefpunt.
Vriendelijke groet, Ronald Genders

Bezint eer gij begint Eye Q vision amstelveen

Door W.H.Huibers op 2 april 2008

Op 24 november mijn ogen laten laseren o wat heb ik een spijt. Ik had -3 dus kon goed lezen en voor de verre afstand had ik een Bril. Nu na 6 maanden heb ik een zicht van 90 % met een waas. Ik zit dan ook de hele dag met een leesbril op doe kantoor werk.

Zelfs in de auto kan ik het instrumentarium niet lezen en moet ik een leesbril op. Hier heb ik dus niet om gevraagd als ik dit dan vertel aan die fantastische dr Versteeg zegt deze "ja, dat kan je lezen op mijn site, kan gebeuren, kan het verhelpen door 1 oog weer -3 te maken". Nou sorry daarvoor heb ik dit niet ondergaan. Het schijnt zo te horen in de wachtkamer dat het nogal eens fout loopt daar.

Ik zie ook alleen maar de fantastische verhalen op de site maar niet de slechte, deze zou ik graag horen en kan u mij mailen op whuibers at xmsnet.nl

Eye-Q-Vision heeft op 3 april de volgende reactie gegeven op bovenstaand verhaal:

Geachte heer Huibers,

Hierbij laat ik u weten dat ik uw verhaal op ooglasertrefpunt heb gelezen alsmede uw commentaar aangaande de zwakke punten van Eyeqvision. Het staat u natuurlijk vrij om uw slechte ervaringen op ooglasertrefpunt te melden, maar het lijkt mij belangrijker dat uw frustatie  wordt opgelost. Dit kan alleen als we het gesprek voortzetten.

 U bent gelaserd op 24 november. Uw sterkte was -3.0. Tijdens uw laatste bezoek in februari bestond er nog een rest sterkte. Dit verklaart het wazig zien in de verte en de leesklachten. Ik denk dat in de communicatie op die dag iets is misgegaan. Vanzelfsprekend is herbehandeling mogelijk. Deze is volledig gedekt door de verzekering welke u afsloot. U bent geïnformeerd over eventuele bijeffecten en de altijd bestaande kans dat het niet geheel overeenkomstig het door u gewenste resultaat zou kunnen zijn. Zo is het natuurkundig onmogelijk u zowel in de verte als dichtbij  volledig te bevredigen. Meer informatie waarom dit niet mogelijk is, is u uitgebreid gegeven tijdens het eerste en laatste bezoek. Ook treft u het op de CD en op de website www.oogkliniek.info (dit is de vrijwel woordelijke tekst van wat tijdens het vooronderzoek aan u is verteld).
In het u bekende  behandelcontract (regel 25, 26) is bepaald dat u zich eerst tot de arts moet wenden in geval van klachten en dat de arts zal zorgdragen voor een correcte afhandeling van de klacht. Mijn functie binnen dit bedrijf is o.a.  hierop toe te zien.

 Onze primaire doelstelling met betrekking tot laserbehandelingen is te allen tijde zorg te dragen voor een correcte en volledige informatieverstrekking alvorens over te gaan tot een behandeling.  Dr. Versteeg doet zijn uiterste best om tijdens de intake (vooronderzoek) de situatie zo helder mogelijk te maken voor de patiënt. Omdat soms niet alle gegeven informatie onthouden wordt  hebben wij ook nog een informatieverstrekkingtraject buiten de intake om. Deze bestaat  onder andere uit het meegeven van een informatiepakket en een cd. Ook hebben wij een uitgebreide internetsite waarop alle relevante informatie gemakkelijk is terug te lezen.

 Het controleren of de informatie daadwerkelijk door de patiënt gehoord, gelezen en begrepen is, gebeurt door het laten invullen van een vragenlijst alvorens tot behandeling over te gaan.
Uw bericht is des te meer onverwacht en onaardig daar u op het door u ingevulde vragenformulier aangeeft dat met laserbehandelingen niet zowel ver als dichtbij kan worden gecorrigeerd. Ook geeft u aan dat het na laserbehandeling kan voorkomen dat u slechter gaat zien dan met uw eerdere bril. Ten leste geeft u aan, maar blijkbaar onterecht, dat u alle informatie heeft begrepen.
Nu kan het natuurlijk zo zijn dat er ondanks al onze informatie-inspanningen nog steeds onduidelijkheid bestaat. Daarom nodig ik u dan ook van harte uit contact (020-6401104) op te nemen met onze kliniek zodat we een en ander op een rustige manier kunnen bespreken en tijdens een afspraak tot een eventuele oplossing  kunnen komen.

Ingeval u kiest voor een ander traject dan dat van overleg wijs ik u erop dat de door u gedane opmerkingen jegens ons als beledigend worden ervaren. Wij behouden ons het recht voor in deze  juridische stappen te ondernemen.

Met vriendelijke groet,

 J.A. Raaijmakers,

 afd klachten commissie